រឿងកាយដីគ្រៀវភ្នំអង្កោលទំនងជាល្បិចព្រួញមួយបាញ់បានមយូរាបីខណៈដែលមហាជនចង់ដឹងថាតើនរណាជាព្រាន ?

ដោយៈ អធិបតី ខែត្រកែបៈ ខែត្រកែប ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា «ជាមាណវីតូចស្តើង» បង្អួតសម្រស់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បង្ហាញសក្តានុពលខ្លាំងលើវិស័យ ទេសចរ ព្រោះកូនក្រមុំរូបស្រស់នេះប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិល្អពីធម្មជាតិគឺសម្បូរណ៍ទៅដោយ ឆ្នេរ កោះ ភ្នំ…
Read More...